600 AD: Hampa för medicinska syften omtalas för första gången i Suskota, Indien.

Announcement Date: 19 november, 2015

600 AD: Hampa för medicinska syften omtalas för första gången i Suskota, Indien.