OM OSS

 

Företaget

Affärsidé, målsättning och vision

Affärsidén är att odla, förädla och sälja hampa, samt i ett senare skede utbilda och informera om Hampa.
Målsättningen är att odla 6 ton hampa per år på 4 ha egen mark. Det pågår arbete med att ta fram en funktionell maskinpark och iordningställa lokaler för bearbetning av fröolja och proteinpulver i första etappen. Vi ser fram emot att etablera samarbete och nätverka med lokala lantbrukare, produktförädlare, olika intresseorganisationer och kommunen.
Visionen är att vi ska jobba med detta på heltid och i framtiden även skapa sysselsättning till fler. Långsiktigt vill vi helt enkelt bidra till en bättre värld! Genom en fungerande infrastruktur för odling, produktförädling och försäljningskanaler av industrihampa vill vi ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Bolagsstruktur, produkter och varumärken

I Handelsbolaget Scandiavian Hemp Systems är det flera egna aktiebolag som arbetar med produktutveckling av hampa. Ett för varje område där det primära är Scandinavian Hemp Food Systems. Andra verksamhetsområden är Board, Composites, Fuel och Cosmetics.
Produkter – I nuvarande fas prioriteras förberedelserna för första odlingsomgången och  bearbetningsmöjligheter. Eventuellt kan egen produktion av hampafrön, olja och proteinpulver ske redan nästa år om förutsättningarna tillåter. I ett senare skede kommer även konsulttjänster och föreläsningar att erbjudas.
Varumärken – Handelsbolaget har två registrerade varumärken för två olika segment: Organic 369 för hälsokost och Nytt och Nyttigare för livsmedelsbutiker.

Tröska skördar hampa
Hampa skördas

Vi som gör det

Mats Stråhl

Mats.Strahl(at)Scandinavian-hemp-systems.se

070 – 374 24 65

Pontus Dahlberg

Pontus.Dahlberg(at)Scandianvian-hemp-systems.se

070 – 246 23 13