VARFÖR HAMPA?

Varför ska jag

Odla industrihampa?

Hampa växer bra i det Svenska klimatet och fibrerna kan rötas under vinterhalvåret. Fördelar är att hampan både käver ogräs och är mottståndskraftig för skadeangrepp. Odlingen är på så vis naturligt giftfri och ekologiskt hållbar. Växten har också kvävebindande egenskaper och ger en minimal klimatpåverkan då den inte behöver gödslas. 1,5 ton hampa kan skördas per hektar och alla delar av växten kan förädlas.

 

Bli återförsäljare av hampaprodukter?

Stärk ditt varumärke genom att visa ansvar för hälsan och miljön. Medvetenheten hos konsumenter ökar och därmed efterfrågan på närproducerade, prisvärda och miljövänligare alternativ. Isolering utan hälsorisker, omega 3-6-9 som inte hotar fiskbestånden, textiler utan bomullsodling och olika komposit- och plastliknande material är bara några exempel.

 

Använda hampa i min produkttillverkning?

Förutom att bidra till en ekologiskt hållbar omställning får du en produkt som håller hög kvalité. Fibrerna har högre slitstyrka än bomull och hampafröet innehåller fullvärdigt protein och optimal balans av omega 3-6-9. Alla dessa kvalitéer ger hampafröet en given plats i det senaste konceptet superfood.

 

Inom offentlig sektor veta mer om hampa?

Det finns ett enkelt, giftfritt alternativ till det ohållbara men kunskapen om industrihampan är tyvärr otillräcklig i Sverige. Som organisation kan du göra nytta. Som kommun, landsting och stat kan du hjälpa till med den omställning som är vårt ansvar till kommande generationer. Industrihampan är en viktig del av lösningen.

Användningsområden

 

 

 

Investera i Svensk hampaproduktion?

Att investera i industrihampa är att investera i dig själv och dina nära och käras framtid – på ett hållbart sätt. Bygg hus, bygg bil, bygg vad du vill. Du kan till och med bygga superkonduktorer med hampa som ersätter det extremt dyra nanomaterialet grafen, till en tiondel av kostnaden. Ju fler vi är som inser potentialen och investerar i denna viktiga utveckling desto större och snabbare genomslagskraft.

Den medvetna investeraren väljer att devestera; att sälja ut sina intressen i det ohållbara. Det innebär att fossilindustrin på sikt kan avvecklas och att kapitalet nyinvesteras i de områden som hör framtiden till. Det handlar om AP-fonder och det handlar om lantbrukaren. Men det kan lika gärna vara du!