Historia

300 AD: I Indien hittas papper av hampa med text i sanskrit.

300 AD: I Indien hittas papper av hampa med text i sanskrit.

500-1000 AD: Hampaodlingen sprids över hela Europa.

500-1000 AD: Hampaodlingen sprids över hela Europa.

600 AD: Hampa för medicinska syften omtalas för första gången i Suskota, Indien.

600 AD: Hampa för medicinska syften omtalas för första gången i Suskota, Indien.  

716 AD: Skor tillverkas av hampa.

716 AD: Skor tillverkas av hampa.

1000 AD: Hampasmör framställs i Europa.

1000 AD: Hampasmör framställs i Europa.

1456: Gutenbergbibeln trycktes på hampapapper.

1456: Gutenbergbibeln trycktes på hampapapper.

1494: Papperstillverkning av hampa startas i England.

1494: Papperstillverkning av hampa startas i England.

1600-talet: Galileo Galilei skrev sina vetenskapliga upptäckter på hampapapper.

1600-talet: Galileo Galilei skrev sina vetenskapliga upptäckter på hampapapper.

1500-1700-talen: Hampa är den dominerande grödan för fibrer i Ryssland, Europa och Nordamerika.

1500-1700-talen: Hampa är den dominerande grödan för fibrer i Ryssland, Europa och Nordamerika.

1991: Företaget Hempcore blir först i Storbritannien att få licenstillverka industrihampa.

1991: Företaget Hempcore blir först i Storbritannien att få licenstillverka industrihampa.

2003: I Sverige legaliseras odling av industrihampa innehållande högst 0,2 procent THC.

2003: I Sverige legaliseras odling av industrihampa innehållande högst 0,2 procent THC.

10,000 BC: Äldsta kända vävda hampatyget, i Kina.

10,000 BC: Äldsta kända vävda hampatyget, i Kina.

8000 BC: Äldsta kända vävda hampatyget, i Kina.

8000 BC: Äldsta kända vävda hampatyget, i Kina.

4000 BC: Hampa används till mat, i Kina

4000 BC: Hampa används till mat, i Kina

2800 BC: Hamparep tillverkades i Kina.

2800 BC: Hamparep tillverkades i Kina.

1000 BC: Hampa odlas i Indien.

1000 BC: Hampa odlas i Indien.

100 BC: Världens äldsta papper tillverkat av hampa och mullbär hittas i Kina.

100 BC: Världens äldsta papper tillverkat av hampa och mullbär hittas i Kina.